IMO پرونده ایران را در برابر تهدیدهای آمریکا بررسی می کند

محمد راستاد در مورد تأثیر منفی اپیدمی ویروس کرونا در تجارت و حمل و نقل به سراسر جهان صحبت کرد و نشان داد که بنادر ایرانیان معاف نیستند.
وی تأیید کرد که از زمان آغاز همه گیری ، اقدامات پیشگیرانه در چارچوب پروتکل های بهداشتی موجود در بنادر ایران انجام شده است.
راستاد با اشاره به برنامه های توسعه سازمان بنادر و دریانوردی ایران طی سال جاری (آغاز شده از 21 مارس 2020) ، افزایش ظرفیت در زمینه حمل کانتینر را یادآوری کرد به 8 میلیون تن و تخلیه کالا به 264 میلیون تن. حجم حمل و نقل مسافر دریایی به 106 میلیون تن ، ظرفیت حمل ناوگان مسافری به 8000 صندلی و ظرفیت ناوگان تجاری کشور به 7.2 میلیون تن رسید.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **