Gala2020: بازی های ایرانی در میان بهترین های جشنواره فرانسه

دو بازی ایرانی در میان سه بازی برتر آکادمیک جشنواره بین المللی گالا در فرانسه قرار دارند. خبر کوتاه بود اما این موفقیت یک موفقیت بزرگ ثبت شده برای دنیای بازی های حرفه ای ایران است.

به یاد بیاورید که این دو بازی که توسط دانشجویان و دانش آموختگان با استعداد دانشکده چندرسانه ای دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز ساخته شده است ، جوایز مهمی را در طول رویداد فرهنگی سالانه 2019 که توسط بنیاد ملی برای بازی های رایانه ای از ایران.

هر دو این بازی ها بازی های جدی هستند. این در مورد بازی ویدیویی است اما به یک محصول آموزشی تبدیل شده است. این نوع بازی ضمن حفظ جنبه بازی خود ، بر فعالیتی متمرکز است که قصد “جدی” – از نوع آموزشی ، آموزنده ، ارتباطی ، بازاریابی ، ایدئولوژیک یا آموزشی را ترکیب کند.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **