Covid-19: واکسن ایرانی به زودی در مرحله مطالعات انسانی (وزیر)

به گزارش ایرنا ، دکتر سعد نمکی روز سه شنبه ، 10 نوامبر در جلسه واحد مدیریت سخنرانی کرد “اپیدمی کوید در کرمانشاه (غرب) که در استان منطقه برگزار می شود ، گفت:” اگرچه ویروس جدید ویروس کرونا ویروس بسیار پیچیده ای است ، اما در ایران در زمینه تولید داروها بر اساس گیاهان و مواد شیمیایی. ”

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: “این به پیشرفتهای روشهای تشخیصی افزوده شده است.”