AFC: سه ایرانی در بین بهترین بازیکنان بین المللی هفته قرار دارند

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در آخرین نظرسنجی خود بهترین لژیونر هفته آسیا را انتخاب کرده است که شامل سه ایرانی فوتبالیست های موجود در لیست.
سردار آزمون مهاجم زنیت ، کریم انصاری مهاجم یونانی AEK و زوریا اللهیار صیادمنش تیم اوکراینی بازیکنان شرکت کننده در این نظرسنجی هستند.