80٪ صادرات ایران به کشورهای همسایه و چندین کشور بزرگ می رود

سخنرانی در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه ایران ، معاون اول – رئیس جمهور ایران با اشاره به هدف کشورمان برای صادرات 41 میلیارد دلار در این تقویم سال جاری ایران (1399) گفت: “علاوه بر همسایگان ما ، روابط اقتصادی با چین ، هند و روسیه بسیار مهم هستند. ما برای توسعه روابط استراتژیک با چین طرف هستیم و از آن پشتیبانی می کنیم. هند همچنین یک کشور بزرگ است. ما باید روی روابط اقتصادی با این کشورها تمرکز کنیم. ”

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پتانسیل گسترده کشورمان در زمینه های مختلف اظهار داشت: “علاوه بر اقتدار نظامی ما که دشمنان را منصرف کرد ، اگر از بسیاری از ظرفیت های دیگر کشور مانند ترانزیت استفاده کنیم ، این نقش موثری در جلوگیری از اقدامات دشمن خواهد داشت. ”

IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench

9468 **