372 قطعه پالایشگاه در ایران واقع شده است

با اشاره به اینکه بسیاری از قطعات تولید شده قطعات و تجهیزات حیاتی برای صنعت پالایش هستند که تداوم تولید را تضمین می کند ، گفت: “حمایت از ایجاد قطعات پالایشگاهی در کشور در سال گذشته باعث صرفه جویی بیشتری شد. ”
به گفته وی ، “علاوه بر این ، در سال گذشته ، علاوه بر 6،793 مورد ، کالاها برای اولین بار با استفاده از مهندسی معکوس ، بدون برنامه ریزی قبلی و تنها با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان بندر ، تولید و مورد استفاده قرار گرفت. پالایشگاه نفت عباس و همچنین تولیدکنندگان داخلی ».