28 میلیارد دلار صادرات ثبت شده توسط ایران تحت تحریم ها

فرهاد نوری روز پنجشنبه 18 فوریه در مراسمی با بزرگداشت صادرکنندگان اصلی استان قم در نزدیکی تهران گفت: “تلاش بی وقفه خصوصی شرکتهای بخش در شرایط فعلی برای افزایش حجم تجارت کشور قابل تحسین هستند و این روند رو به رشد با حمایت دولت ادامه دارد. ”

وی افزود: “در همین راستا ، در جلسه سطح بالای صادرات كه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد ، احكام خوبی برای حمایت از بخشهای صادراتی كشور امضا شد.”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **