2٪ مقالات علمی در جهان توسط اساتید ایرانی تولید می شود

غلامحسین رحیمی چرباف در روز جمعه 16 اکتبر در یک نشست تخصصی با اساتید و هیئت دانشگاه فناوری شهر قوتچان (شمال شرقی) افزود: “ایران از نظر کمیت و کیفیت اقلام در رتبه 15 جهان قرار دارد. ”

او ادامه داد ، “در بعضی مناطق ، مانند علوم نانو ، ما در جایگاه پنجم قرار داریم. اما آنچه مهم است ، استفاده ما از دانش در توسعه فن آوری است که در سال های اخیر در میان ما رایج شده است ، با توسعه پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد علمی و فناوری ، واحدهای فن آوری مراکز نوآوری و رابطه بین آنها و جامعه و صنعت. ”

“بنابراین یک شبکه ملی توسعه فناوری مبتنی بر دانش نهادهای علمی در حال ظهور است.”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **