12 محقق ایرانی در میان دانشمندان پر استناد جهان

موسسه اطلاعات علمی (ISI) هر ساله بیشترین استناد را به پژوهشگران جهان ارائه می دهد. این لیست شامل محققانی از رشته های مختلف علمی است که بیشترین تعداد استنادات را دریافت کرده اند.

در رتبه بندی سال 2020 این موسسه ، 12 محقق ایرانی در لیست 6389 محقق پر استناد در جهان قرار دارند. این محققان ایرانی در زمینه های مختلف علمی مانند رشته های میان رشته ای (6 نفر) ، کشاورزی (2 نفر) ، ریاضیات (2 نفر) و مهندسی (2 نفر) فعالیت می کنند.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید