یکی از نادرترین پرندگان جهان که در ایران دوباره دیده می شود

برای اولین بار این پرنده نادر در باتلاق بامدژ در فوریه 2016 مورد توجه قرار گرفت. در اکتبر 2017 ، در منطقه دیده شده است.
در مناطق دیگر استان خوزستان ، از جمله دشت آزادگان ، در سالهای گذشته نیز حدود 22 شکنجه دیده شده است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **