گردش تجارت خارجی ایران از 65 میلیارد دلار فراتر رفته است

زادبوم گزارش داد که تجارت خارجی ایران بین مارس 2020 و فوریه 2021 به 65 میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود که از این مقدار تجارت خارجی ، حدود 34 میلیارد دلار واردات و حدود 31 میلیارد دلار صادرات است.
با وجود تحریم ها ، ایران در سال گذشته بیش از 80 میلیارد دلار تجارت خارجی به دست آورد كه بخشی از آن مربوط به بخش كشاورزی بود.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **