کوید: واکسن برکت ایرانی نوع آفریقایی را کاملاً خنثی کرده است

اطلاعیه منتشر شده امروز یکشنبه 27 ژوئن نشان می دهد که شرکت واکسن سازی ایرانی وابسته به مرکز اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: “نشان داده شده است که آنتی بادی های تولید شده در این افراد می توانند نوع آفریقایی Covid 19 را شکست دهند.”

“آزمایش خون 10 داوطلب واکسینه شده برای مرحله اول و 30 نفر دیگر واکسینه شده برای مرحله دوم آزمایشات بالینی واکسن ایران برکت نشان داده است که آنتی بادی های تولید شده در بدن آنها قادر به شکست نوع آفریقایی Covid 19 هستند” ، گزارش را اضافه می کند.

پیش از این ، آنتی بادی موجود در خون داوطلبان این واکسن بر روی نسخه انگلیسی Covid 19 مورد آزمایش قرار گرفت و موفقیت این واکسن نیز در آنجا ثابت شد.