کنگره بین المللی زیست شناسی در ایران: 700 مقاله پذیرفته شده است

“دانشگاه سمنان در مرکز ایران میزبان بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران از 16 تا 19 فوریه با مشارکت محققان زیست شناسی ایرانی و عجیب و غریب “، دبیر اجرایی این نشست علمی می افزاید.

وی افزود: “از 700 مقاله پذیرفته شده ، حدود 200 مقاله به عنوان سخنرانی و نزدیك به 500 مقاله دیگر به عنوان پوستر در كنگره بین المللی ارائه می شود. ”

به گفته دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، چمس الزها ابو الما ، بیولوژی گیاهی ، حیوانی ، سلولی ، مولکولی و همچنین حفاظت از محیط زیست متمرکز خواهد بود. علی.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **