کنترل دخانیات: ریاست جمهوری ایران در کنفرانس بعدی کنوانسیون جهانی

براساس گزارش ایرنا که روز سه شنبه چهارم اوت منتشر شد ، بهزاد ولی زاده افزود: “جمهوری اسلامی ایران به دو کشور پیوسته است معاهدات بین المللی کنترل دخانیات در سال 2005 و 2019. تعداد کشورهای عضو.

IRNA را در توییتر دنبال کنید

9468 **