کمیسیون ملی ایران برای یونسکو از نمایشگاه مجازی اورامان رونمایی کرد

با عنوان “Uraman: Fringing the Skys” ، این نمایشگاه هدف آشنایی عموم مردم با معماری باستان ، آیین ها و همچنین زندگی روزمره در اورامان.
در مجموع 70 عکس انتخاب شده از آثار 35 عکاس منظره ، طبیعت ، پرتره و مطبوعات در نمایشگاه ارائه می شوند.
ایران پرونده ای برای چشم انداز فرهنگی اورامان در سال 2019 به نهاد سازمان ملل متحد ارسال کرد. حدود هشتاد متخصص در زمینه های مختلف این پرونده را از نظر مردم شناسی ، باستان شناسی تهیه و توسعه داده اند و تاریخ ، علوم طبیعی ، معماری ، اسناد تاریخی و سایر زمینه های مرتبط.
از آنجا که چشم انداز فرهنگی 300 دهکده را در بر می گیرد و از نظر معماری و چشم انداز یکی از زیباترین و قابل ارائه ترین میراث در جهان است ، این گزارش برای ایرانیان بسیار مهم است ، وزیر جهانگردی علی اصغر مونسان در اوایل این ماه.
در ماه سپتامبر ، حسام مهدی ، نماینده شورای بین المللی آثار باستانی و آثار (ICOMOS) از استان کرمانشاه در غرب کشور بازدید کرد تا احتمال ورود این میراث فرهنگی را در فهرست یونسکو ارزیابی کند.
پویا طالب نیا ، مدیر منظر فرهنگی ، اعلام کرد که بازدید از ارزیاب یونسکو آخرین مرحله در بررسی وضعیت منظره روستایی اورامان در فهرست میراث جهانی است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **