کشت آلوئه ورا در جنوب ایران

سطح زیر کشت آلوئه ورا در استان بوچهر بیش از 100 هکتار است که بیشتر آن در شهرهای بوچهر است ، دشتستان و دایر. این استان که در جنوب ایران و در حاشیه خلیج فارس واقع شده است ، سالانه 2400 تن آلوئه ورا تولید می کند.

گیاه دارویی آلوئه ورا به دلیل این روشها در صنایع بهداشتی و بیگانه و در بازار لوازم آرایشی بسیار تجاری است.

در حال حاضر ، یک گیاه ژل زنی آلوئه ورا در استان بوچهر فعال است ، اما با توجه به پتانسیل زیاد این استان در کشت این گیاه دارویی ، طرحی برای توسعه زیرساخت های فرآوری دولت آلوئه ورا برای استفاده از این ظرفیت کشاورزی در جنوب ایران در حال پیگیری است.