کشتی: داور ایرانی در مسابقات مقدماتی المپیک اروپا

این مسابقات 18 تا 21 مارس 2021 در بوداپست ، مجارستان برگزار می شود.

پس از مسابقات مقدماتی المپیک در سطح قاره ، در ماه مه 1400 و مرحله نهایی مقدماتی جهانی در صوفیه ، بلغارستان برگزار می شود.

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید