کشتی: حسن یزدانی ایرانی نقره المپیک 2021 را کسب کرد

او در آخرین ثانیه بازی مقابل دیوید تیلور از ایالات متحده 4-3 شکست خورد.
یزدانی با مجبور کردن تیلور به خارج از مرزها ، امتیازات پشت سر هم را بدست آورد تا پیش از بازگشت آمریکایی در ثانیه های پایانی بازی ، برتری را به دست آورد.
مسابقات کشتی برای المپیک تابستانی 2021 در Makuhari Messe در Mihama-ku برگزار می شود.