کشته شدن شیرین ابواکله روزنامه نگار توسط اسرائیل: بیانیه رسانه های خارجی مقیم تهران

به گزارش ایرنا، متن کامل این بیانیه به امضای 65 خبرنگار از رسانه های خارجی مستقر در تهران رسیده و نسخه ای از آن به شرح زیر است. به نمایندگی رسمی ایران ارائه شده است.

خبرنگاران رسانه‌های خارجی مستقر در تهران که این “جنایت هولناک” را محکوم می‌کنند، از سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی می‌خواهند تا این جنایت را محکوم کرده و اقدامات قانونی را برای تعقیب عاملان از طریق تحقیقات مستقل انجام دهند تا به جنایات چندین دهه اسرائیل پایان دهند.

این بیانیه همچنین برای بستگان و همکاران روزنامه‌نگار فقید الجزیره صبر و برای همه پیروان وی آرزوی صبر و موفقیت دارد.

ما را در Twitter @Irnafrench دنبال کنید