چرا اهانت به پیامبر اسلام عملی مجاز است ، اما شک به هولوکاست جرم است؟

“بسم الله
جوانان فرانسه!
از رئیس جمهور خود این س Askال را بپرسید: چرا او از جرم پیامبر خدا حمایت می کند ، در حالی که آن را آزادی بیان می داند؟ آیا آزادی بیان به معنای توهین و توهین و این شخصیتهای برجسته و مقدس است؟
آیا این عمل احمقانه موجب آزار وجدان ملتی نیست که وی را به عنوان رئیس جمهور خود انتخاب کرده باشد؟
س nextال بعدی این است: چرا پس تردید در مورد هولوکاست جرم تلقی می شود؟ و چرا کسی که در این زمینه می نویسد باید به زندان محکوم شود ، در حالی که توهین به پیامبر یک عمل مجاز است؟!
سید علی خامنه ای
28 اکتبر 2020 ”
ایرنا را در توییترIrnafrench دنبال کنید 9422 ** p >