پیرترین دانشجوی ایران در مورد امیدهایش صحبت می کند

مصطفی کریمی ، 40 سال از شرکت راه آهن ایران بازنشسته شد ، به ایرنا می گوید که همسر وی اولین کسی بود منبع تشویق برای ادامه تحصیل.

آقای کریمی ، متولد 1934 در تبریز ، مشخص می کند که در دهه 1970 ، هنگامی که او دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه مشهد بود ، در کلاس های دکتر علی شریعتی ، جامعه شناس و فیلسوف مشهور ایرانی شرکت کرد.

با اشاره به حداكثر منسوب به ناپلئون ، مصطفي كريمي مي گويد كه او هرگز از عبارت “نمي توانم” در زندگي استفاده كند.

بیش از 3700000 دانشجو در ایران وجود دارد. در سال های اخیر دختران و زنان بر دانشگاه های ایران مسلط شده اند.

IRNA صحبت فرانسوی را در توییتر دنبال کنیدIrnafrench