پیام تبریک رئیس جمهور سنگال به ابراهیم رئوسی رئیس جمهور منتخب

مکی سال ، رئیس جمهوری سنگال ، پیام تبریکی را به رئیس جمهور منتخب ابراهیم رئوسی ارسال کرد. رئیس دولت سنگال در پیام خود بر افزایش روابط ایران و سنگال اصرار ورزید.

رئیس جمهور مکی سال در پیام خود با آرزوی سلامتی و موفقیت رئیس جمهور منتخب ایران در مسئولیت های جدید خود ، تأکید کرد که به دنبال ادامه روابط دوجانبه دوستانه و همکاری نزدیک بین دو کشور است. / p>

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید