پنج هزار سال تاریخ و هنر ایران در ویترین های موزه انگلیس

چون قرار است موزه های لندن به دلیل تشدید محدودیت های مرتبط با بیماری همه گیر Covid تعطیل شوند ایرنا روز چهارشنبه گزارش داد ، 19 ، موزه هنرهای تزئینی ویکتوریا و آلبرت (V&A) ، با نمایشگاه آینده خود در مورد هنر و فرهنگ هزاره ایران ، به آینده خوشبین است.

در این نمایشگاه با عنوان “ایران حماسی” 5000 سال تاریخ ، هنر و فرهنگ ایران از طریق 350 عتیقه به نمایش گذاشته می شود ، راهی برای نگاهی تازه به تجربه انسان ایرانی ، فرهنگ ، زندگی و هنر او.

گلدان آتشی به شکل شیر