پناه دادن به مفسدان اقتصادی: عدالت ایران به غربی ها هشدار می دهد

سید ابراهیم رئوسی این سخنان را در جلسه شورای عالی مقامات قضایی دوشنبه ، 19 اکتبر ، گزارش داد ایرنا از سرویس مطبوعاتی قوه قضاییه.

سید ابراهیم رئوسی با ابراز تأسف از اینکه غرب به تعهدات خود در رابطه با توافق های انجام شده با ایران احترام نگذاشته و ظلم و ستم آنها روز به روز بیشتر می شود ، گفت: “مهم است که در برابر سیستم سلطه تا بتواند با دستان پر از این ظلم ها مقابله کند. ”

رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به پایان تحریم 10 ساله تسلیحاتی که کشور ما را هدف قرار داده است ، گفت: “به دنبال لغو تحریم تسلیحات (متعارف) ، ما نباید به شکست سیاسی آمریکا بسنده نکنید و تحریم های دیگر را فراموش کنید. همه تحریم های ظالمانه آمریکایی و غربی علیه مردم ایران باید برداشته شود. ”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **