پرونده ترور جنرال سلیمانی: اقدام حقوقی علیه ترامپ

در جلسه شورای عالی دادگستری به ریاست سید ابراهیم رئیسی ، علی القاسیمهر دادستان دادگستری تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده ترور سرلشکر شهید قاسم سلیمانی و پیگرد قانونی عاملان و همدستان آن ، گفت: “36 نفر درگیر در ترورهای حاج قاسم از جمله مقامات سیاسی و نظامی ایالات متحده و دولت های دیگر شناسایی شده است. “