ویروس کرونا ویروس: 8 واکسن ضد کووید ایرانی در لیست کاندیداهای WHO

وی همچنان در توییتر اعلام کرد که 8 واکسن ضد Covid در لیست واکسن های نامزد سازمان بهداشت جهانی است. (WHO) و 8 واکسن ایرانی دیگر در شرف لیست هستند.

در مورد چالش های استراتژی واکسن ، ایران پیشرفت کرده و مرحله تولید آزمایشگاه را پشت سر گذاشته است.

از زمان شروع اپیدمی کوید 19 (فوریه 2020) در ایران ، اقدامات برای مقابله با ویروس و تولید و تحویل واکسن انجام شده است.

.