ویروس کرونا در ایران: یک واکسن امیدوار کننده با موفقیت روی حیوانات آزمایش شده است

به گفته محمد مخبر ، رئیس کمیته اجرای دستور امام خمینی (ره) ، محققان ایرانی بسیاری را انتخاب کرده اند روش های تولید واکسن ویروس کرونا ، و آنها یک آزمایش بر روی میمون ها انجام دادند. “عملکرد این واکسن تأیید شده است و مرحله آزمایش انسانی به زودی آغاز می شود.”
میمون های واکسینه شده هیچ عارضه جانبی نشان نداده اند و دیگر ناقل ویروس کرونا نیستند. کلیه اسناد مربوط به مراحل تولید واکسن برای دریافت مجوز آزمایش انسانی این محصول ملی به وزارت بهداشت ارسال شده است.
وی همچنین آماده سازی یک زنجیره بزرگ تولید واکسن را ارائه داد ، مشروط بر اینکه بلافاصله پس از اعلام موفقیت آزمایش های بشردوستانه عملی شود. با تأکید بر اینکه میزان تولید بیش از نیاز کشور خواهد بود.