وقت آن است که ایالات متحده رویکرد خود را تغییر دهد (تهران)

روز جمعه سعید خطیب زاده در یک توییت نوشت: “ایالات متحده دهه ها تلاش کرده است قانون و سیاست بین الملل ایران را کنار بگذارد. آنها عمیقا شکست خورده اند. ”
با بازتوییت مجدد پیوند Youtube به سخنرانی خود در مجمع گفتگوی تهران ، سعید خطیب زاده نوشت: “زمان آن است که ایالات متحده تغییرات اساسی در تفکر خود ایجاد کند و از این رو در رویکرد خود.”
برای دهه ها ، ایالات متحده تلاش کرده است که ایران را از حقوق بین الملل و سیاست خارج کند. او عمیقا شکست خورده است. زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده تغییرات اساسی را در طرز تفکر و در نتیجه رویکرد خود اعمال کند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **