وزیر اطلاعات ایران با رئیس سازمان امنیت ملی عراق دیدار می کند

به گزارش ایرنا ، دفتر رسانه ای رئیس آژانس امنیت ملی عراق در بیانیه ای گفت که این جلسه با هدف آخرین جلسه برگزار شد تحولات امنیتی و اطلاعاتی و راههای گسترش افق همکاری مشترک بین بغداد و تهران.

در این دیدار ، سید محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، تلاش ها و پشتیبانی های ایران را در زمینه امنیت و ثبات عراق برجسته کرد و به لزوم تحولات روابط دو جانبه در همه زمینه ها اشاره کرد و به نفع هر دو کشور است.

بر اساس این بیانیه ، الاسدی بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه از طریق تبادل تجربیات و اطلاعات در مورد امنیت ، کمک به مبارزه با تروریسم و ​​مواد مخدر و تأمین مرزهای مشترک تأکید کرد.

دیروز چهارشنبه وارد عراق شد ، وزیر اطلاعات ایران با شخصیت های مختلفی از جمله رئیس جمهور برهم صالح ، رئیس مجلس محمد الحلبوسی ، مشاور امنیت ملی عراق قاسم العراجی و سید عمار حکیم دیدار کرد.