وزارت امور خارجه ایران ویزای تجاری را در سیستم ویزای الکترونیکی فعال می کند

نوریان در حساب توئیتر خود گفت فعالان تجاری می توانند با استفاده از این ویزا شرکای خود را به ایران دعوت کنند و ادعا می کنند که بازدید آنها و اگر گواهی سفر PCR داشته باشند سفر آنها قابل قبول خواهد بود.
ایران ویزای الکترونیکی گردشگری را به دلیل COVID-19 در 4 آگوست 2020 غیرفعال کرد.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) خواستار خودداری از سفرهای غیرضروری برای جلوگیری از شیوع بیماری همه گیر شده است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **