ورزشکار ایرانی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل متحد انتخاب شد

طبق فدراسیون ورزش و پیوند اعضا برای بیماران خاص ، الهام محمدی توسط معاون وزیر امور زنان وزارت ورزش و وی گفت جوانان به عنوان سفیر صلح و دوستی سازمان ملل متحد.
محمدی در مسابقات جهانی تنیس روی میز چندین بار مدال طلا و نقره کسب کرده است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **