وابستگی صنعت خودروی ایران به خارج از کشور به 1.5 میلیارد دلار کاهش می یابد

رزم حسینی در هنگام امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (IDRO) ، 2 شرکت بزرگ خودروسازی در کشور ، بنیاد شهید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
به گفته وزیر ، افزایش تولید و همچنین متنوع سازی و ارائه مدل های جدید تا مارس 2022 در دستور کار کار تولیدکنندگان خودرو است.