هیچ کس انتظار این سطح از مقاومت را از ایران نداشت (روحانی)

“ما شاهد یک جنگ اقتصادی همه جانبه هستیم. جنگ تحمیل شده در طی سه سال گذشته بسیار بدتر از جنگ تحمیلی هشت ساله [جنگ رژیم صدام عراق علیه ایران] است. این یک جنگ اقتصادی بود و هیچ کس در جهان انتظار نداشت که ایران چنین مقاومت خوبی از خود نشان دهد. ”روحانی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح چندین پروژه در استان های شرق با کنفرانس ویدیویی.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **