هیچ راه حلی برای بن بست فعلی وجود ندارد مگر اینکه ایالات متحده تحریم ها را بر دارد (شمخانی)

“هیچ اتفاقی نمی افتد مگر اینکه ایالات متحده اقدام موثری برای رفع تحریم های ظالمانه انجام دهد.” علی شمخانی ، دبیر امنیت عالی ملی ایران روز چهارشنبه در توئیتر گفت: بن بست فعلی نه تاکتیکی است و نه داخلی ، بلکه به استراتژی فریبنده غرب مرتبط است.
توئیت شمخانی در پاسخ به وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان بود که روز سه شنبه گفت تلاش ها برای شروع مجدد مذاکرات هسته ای ایران به دلیل “مسائل تاکتیکی” و وضعیت داخلی ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن متوقف شده است .
لو دریان ، چیزی را که منظور او از مسائل تاکتیکی بود نگفت.