نیروی هوایی ایران بر منطقه تسلط عملیاتی دارد

نیروی هوایی جمهوری اسلامی سابقه ثابت شده ای در منطقه دارد ، بنابراین هیچ نیروی هوایی ندارد ، چه جنگی و چه غیر از این ، نصیرزاده تأکید کرد مجاز به عبور از حاکمیت هوایی کشور بدون اجازه و هماهنگی ایران نیست.
وی افزود: با تقویت نیرو ، اراده و فشار سیاسی می تواند بر دشمنان در سطح بین المللی تحمیل شود.
کشورهای منطقه با اتکا به خود و توسل به خلبانان خارجی و تجهیزات تهیه شده توسط مشاوران نظامی خارجی ، یک اشتباه بزرگ استراتژیک مرتکب می شوند ، وی افزود که نه تنها آنها خودکفا نخواهند شد بلکه در طولانی مدت اجرا شود ، نیروهای خارجی این کار را خواهند کرد. انگیزه ای برای جنگیدن و دفاع از کشورشان ندارند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **