نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در سمنان افتتاح می شود

به گزارش ایرنا ، مراسم افتتاحیه بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران با ویدئو کنفرانس توسط معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ایران و رئیس کمیته آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس ایران. در محل مدیر کل برنامه ریزی و جهت گیری تحقیقات وزارتخانه و همچنین رئیس انجمن ملی زیست شناسی حضور داشتند.

به گفته دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، چمس الزهه ابوالمعالی ، 800 مقاله از ایران و کشورهای خارجی به این کنگره ارسال شده است که 700 مقاله پذیرفته شدند.
طبق این مرجع ، از 700 مقاله پذیرفته شده ، حدود 200 مقاله در قالب سخنرانی و نزدیک به 500 مقاله دیگر در قالب پوستر در طول کنگره بین المللی ارائه می شود.
به گفته دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی بیولوژیک ایران ، بیولوژی گیاهی ، حیوانی ، سلولی ، مولکولی و همچنین حفاظت از محیط زیست این کنگره برگزار خواهد شد.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **