نقاشی: کودکان ایرانی در سومین جشنواره بین المللی صلح هیروشیما می درخشند

به منظور آموزش صلح در شهرهای جهان ، سازمان شهرداران صلح در هیروشیما ، ژاپن ، نقاشی صلح بین المللی را راه اندازی کرده است. رقابت برای سومین سال متوالی.

کودکان 6 تا 15 ساله از کشورهای عضو این سازمان در این رویداد فرهنگی شرکت کردند.

کودکان 99 شهر از 19 کشور جهان شرکت کردند.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **