نخست وزیر عراق توسط آیت الله خامنه ای پذیرفته شد

نخست وزیر عراق مصطفی ال کاظمی به عنوان بخشی از اولین سفر خارج از کشور خود برای رهبری به ایران سفر کرد. یک هیأت عالی سیاسی ، اقتصادی و امنیتی.
با توجه به منافع مشترک تهران و بغداد در زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و منطقه ای ، این جابجایی آل کاظمی نقش مهمی در افزایش روابط استراتژیک بین دو کشور برادر و دوست دارد.
با توجه به بیماری اپیدمی کروناویروس در ایران تقریباً 5 ماه ، رهبر جمهوری اسلامی ایران به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی ، هیچ جلسات حضوری و بین المللی رو در رو برگزار نکرده است. .