معاون رئیس قوه قضاییه: حقوق بشر آمریکا فرمانده مبارزه با تروریسم را به قتل می رساند

علی باقری با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکا و واقعیت “تبعیض” ، “نژادپرستی” و “megalomania” بخشی جدایی ناپذیر از ماهیت “شیطانی” و “متکبر” رژیم آمریکا است ، افزود: “در تاریخ آمریکا ، نمادهای غرور در رژیم آمریکا همه متعلق به خط مقدم است. برده داری و قتل انسان های بیگناه. ”

در پی حمله هوایی هدفمند آمریكا در خارج از فرودگاه بغداد كه به دست ژنرال ارشد مردم ایران ، قاسم سلیمانی به شهادت رسید ، رئیس جمهور و سایر مقامات آمریكایی “متهم به ترور و تروریسم” هستند. و اصحاب وی ، از جمله ابو مهدی محسند عراقی در 3 ژانویه سال 2020.

به گفته پنتاگون ، حمله هوایی توسط رئیس جمهور میلیاردر آمریكا ، دونالد ترامپ ، فرمانده كل نیروهای مسلح آمریكا انجام شد.