مسابقات جهانی اسکی: احمدی ایرانی در دور 2

در قلب مسابقات جهانی اسکی آلپ 2021 که در ایتالیا برگزار می شود ، عاطفه احمدی اسکی باز ایرانی دور اول اسلالوم زنان را با زمان 3’10’33 به پایان رساند و به دور دوم می رسد.

برای شرکت در این مسابقات بین المللی ، تیم ایران متشکل از چهار زن و چهار مرد و با هدایت باقر کلهر به جهان اسکی آلپ رفت.

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید