مسابقات جهانی آزاد ناشنوایان: بزرگسالان ایران در جایگاه 3

کشتی گیران ایرانی در مسابقات یک مدال نقره و سه مدال برنز کسب کردند.
روسیه در این مسابقه که در استانبول ترکیه برگزار شد ، اول شد و ترکیه سوم شد.