محققان ایرانی محرکی برای رشد گیاهان بادرنجبویه تولید کرده اند

محققان این م instسسه تحقیقاتی صدها جدایه باکتریایی بومی را از گلخانه های تجاری در سراسر کشور جمع آوری و بررسی کردند برای تولید محصولات فرموله شده با باکتری ، تحریک رشد گیاه.

“این روش ضمن افزایش کمی و کیفی محصولاتی مانند خیار ، گوجه فرنگی و فلفل ، باعث کاهش مصرف سموم شیمیایی و نیترات موجود در این میوه ها می شود.”

کل جهان باکتری در اطراف ریشه گیاهان وجود دارد و تحریک آنها برای رشد باعث کاهش استفاده از مواد شیمیایی می شود.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **