محسن فخری زاده شخصیت اصلی مبارزه ایران با ویروس کرونا بود (وزیر دفاع)

روز جمعه در صحبت با تلویزیون دولتی ، حاتمی گفت که فخری زاده رهبر تیم توسعه دهنده یکی از اولین کیت های ایرانی برای تشخیص ویروس کرونا.
به گفته وزیر دفاع ، فخری زاده معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و نوآوری دفاعی ایران بود.
“او دارای سابقه علمی عالی و تجربه طولانی نوآوری در دفاع بود. وی دانش آموزان زیادی را تحصیل کرده است و کارهای او در دفاع بسیار عظیم و مثمر ثمر است. ” کاری که دشمن انجام داده روشن است: او هر کجا اقدام م effectiveثر برای ملت ایران انجام شود هدف اوست. “” بخش دفاع ، به عنوان یک زمین کاملاً م effectiveثر برای مردم ایران ، همیشه مورد هدف و حمله دشمن قرار گرفته است. “حاتمی اضافه کرد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **