مجمع تجاری ایران و اروپا ، بستری برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور

به گفته میرهادی سیدی ، مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران ، مجمع تجاری اروپا و ایران ، تحت حمایت اتحادیه اروپا ، از 14 تا 16 دسامبر سال 2020 برگزار می شود.

این مجمع توسط مرکز تجارت بین المللی ملل متحد – آژانس مشترکاً تحت مدیریت سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی – و سازمان ارتقا Trade تجارت ایران برگزار می شود.

اندیشکده ایتالیایی “The European House-Ambrosetti” ، واقع در میلان ، نیز از این رویداد پشتیبانی می کند و میزبان این مجمع در بستر کنفرانس آنلاین خود است. مرکز ایرانی بورس و بازار نیز یکی دیگر از شرکای این مجمع بین المللی است.

این بخش دارای دو بخش است. کنفرانس مجازی که از 14 تا 16 دسامبر برگزار می شود و شبکه تجاری که از 1 تا 21 دسامبر برگزار می شود. شرکت های ایرانی و اروپایی می توانند از طریق سایت www.europeiranbusinessforum.com در این بخش به صورت رایگان ثبت نام کنند.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید