مبارزه با ویروس کرونا: فدراسیون بین المللی ژیمناستیک از تلاش های ایران استقبال می کند

“مادام زهرا اینچه دارکاهی ، رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران ،
اینکه فدراسیون های ملی کشورهای عضو فدراسیون بین المللی ژیمناستیک فعالیت های خود را در شرایط دشوار و کنونی ادامه می دهند باعث خوشحالی است.
فدراسیون بین المللی ژیمناستیک ، به نمایندگی از رئیس فدراسیون ، از اقدامات انجام شده توسط رئیس فدراسیون ملی (ایران) که “در حال حاضر بی نظیر” است ، ابراز تشکر و قدردانی می کند.
در انتظار بازگشت به شرایط زندگی عادی در بیماری همه گیر پس از کرونا ، “در پیام فدراسیون بین المللی ژیمناستیک به رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران آمده است.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **