لغو تحریم ها و توزیع عادلانه واکسن در مبارزه با کووید “اساسی” است

به گزارش ایرنا ، مادسجید تخت روانتچی که روز چهارشنبه 17 فوریه در یک جلسه سطح عالی شورای امنیت در مورد COVID-19 و دسترسی به واکسن ها افزود: “در مواجهه با دشمن مشترک بشریت ، ویروسی که هیچ مرز ، ملیت ، دین ، ​​نژاد ، همکاری عملی و همبستگی بین همه ملت ها را نمی شناسد”.

دیپلمات ایرانی با اشاره به امیدهای ایجاد شده برای مبارزه با ویروس کرونا در اثر واکسیناسیون ، تصریح کرد که تلاش های جهانی باید بر تولید انبوه و توزیع عادلانه واکسن ضد Covid متمرکز باشد.