قاچاق مواد مخدر: امسال 950 تن مواد مخدر توسط ایران کشف و ضبط شد

به گزارش ایرنا ، ژنرال مجید کریمی روز سه شنبه ، 16 فوریه در حاشیه نشست آنلاین روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور کشور ، افزود: “این جلسه که سالانه برگزار می شود ، با هدف بررسی و ارزیابی سوابق نیروهای ما درگیر مبارزه با مواد مخدر و همچنین اعلام اقدامات اتخاذ شده توسط ژنرال حسین اشتری ، فرمانده نیروهای نظم اسلامی جمهوری ایران (ناجا).

وی ادامه داد: “برنامه های ما برای سال آینده (تقویم ایرانی) و ارتباط آنها با همه همکاران در سراسر کشور در دستور کار جلسه است.”

تعداد عملیاتی که در این زمینه انجام شده نشان دهنده محکومیت و عزم ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از مرزها است.

کشت و تولید تریاک و داروهای روانگردان با سرعت بی سابقه ای در حال گسترش است و سو abuse مصرف و قاچاق مواد مخدر نتیجه مخربی است که توسعه و ثبات را در مقیاس جهانی تضعیف می کند.

ایران یکی از اصلی ترین راه های انتقال تریاک یا هروئین از افغانستان ، بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان ، به اروپا ، از طریق مرز ایران و افغانستان یا از طریق پاکستان است. براساس آخرین گزارش سالانه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (UNODC) ، ایران در سال 2017 بیش از 630 تن تریاک و نزدیک به 39 تن هروئین و مرفین ، به ترتیب 91 و 20 درصد از تشنج های جهانی مواد مخدر را کشف و ضبط کرد.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **