قاچاق اشیاء تاریخی: اتریش آثار باستانی ایرانی را باز می گرداند

سرتیپ هادی شیرزاد گفت: این آثار با قاچاق به اتریش قاچاق می شوند ، اما از طریق توافق نامه همکاری قضایی و برای همکاری بین پلیس دو کشور ، آنها باید به ایران بازگردانده شوند.
وی اضافه کرد: اشیاء متعلق به دوران سلسله های هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان هستند.
سودجوی متهم به از بین بردن آثار باستانی از ایران بازداشت شده است. این مقام خاطرنشان كرد: آثار باستانی در اسرع وقت به ایران بازگردانده می شوند.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **