قالیباف در دمشق برای تحکیم روابط تجاری ایران و سوریه

در این بازدید محمد باقر قالیباف با مقامات ارشد سوریه و همچنین بازرگانان و فعالان اقتصادی هر دو کشور دیدار خواهد کرد و به طور خاص اهداف اقتصادی و تجاری را دنبال کنید.

این سفر با هدف همکاری های استراتژیک ، از جمله توافقات اقتصادی بین ایران و سوریه و گشودن مسیرهای جدید برای تجار و صنایع ایرانی انجام خواهد شد.

یکی از پیشنهادهای جدی رئیس مجلس ایران برای توسعه دیپلماسی اقتصادی به وزارت امور خارجه تغییر نام و عملکرد این وزارتخانه به “وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل” است.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید