فینال مسابقه “قوی ترین مرد ایران”

طبق گفته فدراسیون بدن سازی ایران ، فینال پانزدهمین مسابقه “قوی ترین مرد ایران” در تاریخ 19 فوریه در دانشگاه ایرانشهر در جنوب شرقی کشور.
51 ورزشکار در مسابقات “قوی ترین مرد ایران” شرکت کردند و پس از گذراندن آزمایشات دشوار 10 شرکت کننده در این مسابقات قهرمانی کشور به مرحله نهایی راه یافتند.
محسن موسنآبادی در آخرین مرحله این مسابقات که در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد ، به عنوان قوی ترین مرد ایران شناخته شد.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید